Kliendisuhete spetsialist

Kliendisuhete spetsialist

Специалист по связям с клиентами Tallinn, täistööaeg

Mis on vajalik oskuste kogum?

 • Rohkem kui pool aastat töökogemust mis tahes järgmistest erialadest: projektijuht, klienditeenindaja, kõnekeskuse töötaja
 • Hea vene, eesti ja inglise keele tase (ladusalt kõneldav ja suurepärane kirjalik tase)
 • Üldine arusaam veebisaitide ja mobiilirakenduste arendamise protsessist. Head ja laialdased teadmised IT-tehnoloogia valdkonnas
 • Võime koguda, töödelda, klassifitseerida ja edastada teavet täpselt ja hoolikalt
 • Ettevõtte ärikorrespondentsiga töötamise oskused
 • Suurepärased ärisuhtluse, läbirääkimiste oskused
 • Oskus luua klientidega tugevaid usaldussuhteid, oskus keskenduda kliendi probleemidele ja motiveerida ennast
 • Oskus lugeda ja mõista tehnilisi juhendeid ja tehnilist dokumentatsiooni. Oskus kirjeldada standardseid tehnilise kasutamise protseduure.
 • Võime töötada iseseisvalt, analüüsida tekkivaid probleeme, tuvastada tekkivaid takistusi
 • Ole positiivne, aktiivne ja kannatlik
 • Suurepärased organisatsioonilised oskused, planeerimisoskused, multitegumtöötlus ja probleemide lahendamise oskus

Oleks ka hea täiendus:

 • Kogemused Jira või muu ülesannete haldamise ja jälgimise süsteemiga
 • Müügi kogemus
 • Kogemused mitme projekti samaaegseks haldamiseks
 • Tehniline IT minevik
 • Teadmised klienditeeninduse põhimõtetest ja tavadest

Mida tuleb teha?

 • suuline ja kirjalik suhtlus klientidega
 • suurepärast teenindust tagamine igale kliendile
 • klientide sissetulevaid taotluste toetlemine
 • kliendilt vajalike ülesannete loendi selge määratlemine ning juba töödeldud ja süstematiseeritud teabe edastamine projektijuhtidele
 • aktiivne koostöö teiste osakondadega, et pakkuda täielikku teabebaasi ja leida lahendusi keerukatele juhtumitele
 • pakkuda ja luua partnerlussuhteid
 • jälgida kliendisuhtlust, planeerida ja teostada klientidele kavandatud kõnesid

Meiega töötamise eelised:

 • andekad kolleegid, kellel on hea huumorimeel
 • kogemuste ja oskuste vahetamine
 • palgataseme perioodiline läbivaatamine iga 6 kuu tagant, sõltuvalt saavutustest ja töö kvaliteedist
 • osalemine tasulistel üritustel, koolitustel ja konverentsidel
 • tasuta inglise keele taseme parandamise kursused
 • Hüvitis spordiga tegelemise eest
 • vajaliku tarkvara ostmine
 • sülearvuti või lauaarvuti ostmine valikul

Usume, et meiega töötamine võib olla rõõm, seetõttu ootame teid, kui jagate meie seisukohti IT-tööstuse väärtuste ja töömeetodite kohta.

Intervjueerimise etapid:

1. etapp. Intervjuu ühe projektijuhiga (Skype või isiklikult, kui soovite meie kontorit vaadata)
2. etapp. Intervjuu ettevõtte juhatuse liikmega

Ja siis teeme oma otsuse teie kandidatuuri kohta 15 päeva jooksul (umbes).

Kui näete ennast ülaltoodud nõuete piires, tahaksime et te saadaksite meile oma CV